JNTUH B.Pharmacy II-I,III-I,IV-I Sem. (R07,R09,R13) Supplementary Results - November, 2015

4 Jan 2016    07:53 pm

JNTUH B.Pharmacy II-I,III-I,IV-I Sem. (R07,R09,R13) Supplementary Results - November, 2015

B.Pharmacy II Year I Sem. (R07) Supplementary Results

B.Pharmacy II Year I Sem. (R09) Supplementary Results

B.Pharmacy II Year I Sem. (R13) Supplementary Results

B.Pharmacy III Year I Sem. (R07) Supplementary Results

B.Pharmacy III Year I Sem. (R09) Supplementary Results

B.Pharmacy III Year I Sem. (R07) Supplementary Results

B.Pharmacy IV Year I Sem. (R07) Supplementary Results

B.Pharmacy IV Year I Sem. (R09) Supplementary Results